Gregor Kovačič

Gregor Kovačič

Gregor Kovačič je odvetnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa.