Maja Prebil

Maja Prebil

Odvetniška družba Potočnik in Prebil O.P., d.o.o.

Kako pripraviti ustrezno razpisno dokumentacijo?

Na področju javnih naročil morajo ponudniki veliko pozornosti nameniti navodilom naročnika, kljub temu pa so določbe v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zavezujoče tudi za samega naročnika.