Samo Lubej

Samo Lubej

Samo Lubej, PROSPERITA Family Office

Japonizacija Evrope

Čeprav se mediji in politiki trenutno največ ukvarjajo s trgovinskimi vojnami, Brexitom, obrestnimi merami in manipulacijami glede vrednosti valut, kar krepko vpliva na borze, je to samo trenutno opletanje borznih tečajev zaradi napenjanja mišic.

Faktoring kot naložbena alternativna bančnim depozitom

Donosnost bančnih depozitov je praktično nič. Kam torej s kratkoročnimi presežki, da bo vsaj nekaj donosa? Po podatkih Banke Slovenije se obseg sredstev, ki jih gospodinjstva hranijo pri bankah, bliža 19 milijardam evrov.