5. Dnevi gradbenega prava

14. In 15. Nov 2019, Laško

5. Dnevi gradbenega prava bodo letos tradicionalno potekali v Laškem 14. in 15. novembra 2019.

5. Dnevi gradbenega prava bodo letos tradicionalno potekali v Laškem 14. in 15. novembra 2019.

Dogodek je namenjen odpiranju in reševanju najaktualnejših pravnih vprašanj na področju gradbenega prava
, in sicer tako s področja projektiranja in izvajanja gradbenih del kakor tudi nadzora. 

Na dogodku bo sodelovalo več kot 14 priznanih strokovnjakov z različnih področij gradbeništva in projektiranja ter nadzora, vsem pa je skupno, da delujejo v praksi in znajo reševati konkretna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi. Dnevi gradbenega prava slovijo po tem, da je njihov končni cilj ta, da vprašanja ne ostajajo neodgovorjena, temveč da se na njih trejo tudi najtežji pravni orehi. Za razliko od drugih podobnih dogodkov predavatelji svoje prispevke resnično namenijo udeležencem in jih prilagodijo njihovim potrebam in dilemam, zaradi česar se na tem dogodku ne dogaja, da bi udeleženci po koncu odšli domov z več vprašanji in nejasnostmi, kot so na dogodek prišli. Organizator namreč omogoča udeležencem, da med vsakim predavanjem zastavljajo pisna vprašanja, po vsaki sekciji pa je najmanj pol ure časa za odgovore na vsa pisna in dodatna ustna vprašanja udeležencev. 

Vsakoletni Dnevi gradbenega prava pa so znani tudi po zanimivih in aktualnih temah, ki jih programski vodje pripravljajo tako, da vse leto spremljajo aktualno prakso in sodni odziv nanjo ter izluščijo, kateri trendi, težave in aktualna problematika v tistem letu prevladuje.