Promocijski materiali in publikacije – pomembna podpora v spremenjenih časih

Izobraževanje poteka online v sredo, 25. maja 2020, med 10.00 in 11:00

Izobraževanje poteka v sodelovanju svetovalnega podjetja EVRA in OOZ Maribor

Več info na www.ooz-maribor.si

Korona situacija nam je vsem dala vetra, tudi v obliki novih izzivov komunikacije med zaposlenimi. Pomembna je kontinuiteta in to da ohranjamo redne komunikacijske kanale ter preko njih komuniciramo z vsemi zaposlenimi. Komunicirati je pomembno o novostih, aktualnih projektih, skupnih zmagah in izzivih s katerimi se soočamo kot podjetje.

Na spletnem seminarju bomo govorili o pomenu internih komunikacij in publikacij za podjetja – s psihološkega in organizacijskega vidika. Govorili bomo tudi o pomenu vizualne identitete podjetja, s katero komuniciramo o vrednotah podjetja tako navznoter (med sodelavci, ekipo) ter navzven – do strank, uporabnikov, dobaviteljev itd.

Delavnico bodo vodili strokovnjaki s področja internega komuniciranja, publikacij in vizualnih komunikacij iz podjetja EVRA.