Učinkovito vodenje za javno upravo

Izobraževanje poteka 3. junija 2020 med 9.00 in 15.00 v dvorani Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Izobraževanje poteka v sodelovanju svetovalnega podjetja EVRA in Uradnega lista RS.

Več info na www.uradni-list.si

Vodenje v javnem sektorju in še posebej v javni upravi ima veliko specifik (relativno rigidna organizacijska struktura v posameznih službah in sektorjih; gosta mreža relacij, soodvisnosti in odgovornosti; izpostavljenost strankam, medijem zaradi porabe javnih sredstev; zelo omejene možnosti finančnih stimulacij ipd.).

Zaposleni javno upravo (in celoten javni sektor še vedno doživljajo kot varen in »večen«, iz tega pa pogosto izhaja slaba motivacija, izogibanje individualni odgovornosti, prenizka storilnost. V takšen okolju so vodstveni delavci pred posebnimi izzivi.

Metodološko bomo klasična predavanja (prezentacija) stalno prepletali z izmenjavo izkušenj med udeleženci in njihovim aktivnim sodelovanjem (izzivi, reševanje težav, razvoj) v delovnih podskupinah. Izvedli bomo tudi praktične vaje/igre za osebno izkušnjo, kako doživljamo vodenje, vodjo in vodene sodelavce.

Delavnico bosta vodila Simona Lobnik Ambrožič in Igor Ambrožič, konzultanta iz podjetja EVRA.

Več informacij in prijava na izobraževanje TUKAJ