OKOLJE IN ODPADKI – Kakšne spremembe se nam obetajo?

Apr 10, 2019
3 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Ravnanje z odpadki oziroma okoljske teme so bile še do leta 2008 med manj pomembnimi v podjetjih. Tedaj smo bili soočeni s svežnjem nove odpadkovne zakonodaje, ki je uvedla obvezno ločevanje odpadkov in obvezno drugačno ravnanje s posameznimi odpadki. K obveznim okoljskim zavezam je zagotovo pripomogla tudi včlanitev Slovenije v EU. Evropski pravni red je namreč s svojimi okoljskimi direktivami vplival, da so vse članice postopoma uvedle t. i. hierarhijo ravnanja z odpadki. Ta določa, da je najboljši možen način ravnanja z odpadki njegova ponovna uporaba, najslabši možen način pa odlaganje odpadkov.

 

Zadnja leta se zahteve na tem področju samo še zaostrujejo in tako ima danes praktično že vsako podjetje pooblaščenca za okolje ali osebo, ki je odgovorna za izvajanje okoljske zakonodaje. Ta pa je (žal) zelo spremenljiva, povrhu vsega pa velikokrat ni enostavnih navodil za njeno implementacijo v praksi. Glavne zakonodajne spremembe, ki bodo za odgovorne nastopile to leto, bo obravnavala mag. Tanja Bolte na konferenci Okolje in odpadki, in sicer 16. aprila v Ljubljani. Prav tako bo tam razprava tudi o interventnem zakonu, ki je bil konec lanskega leta sprejet kot posledica kopičenja odpadne embalaže na dvoriščih komunalnih podjetij (www.okolje.eu).

Obvezno izpolnjevanje zakonodajnih zahtev je, lahko rečemo, »ta trši del« nalog, dodeljenih odgovorni osebi za ravnanje z odpadki, ki jih redno nadzira okoljski inšpektor.

Po drugi strani pa okoljska zaveza podjetja že nekaj let določa tudi konkurenčnost podjetja. Prav tako se nas vedno pogosteje in intenzivneje dotikajo nenadne podnebne spremembe, kopičenje določenih vrst odpadkov in njihov škodljivi vpliv na organizme ter dognanja, da so pravzaprav odpadki neizkoriščeni potencial za nove surovine. 80 % vseh izdelkov, ki jih kupimo, v roku šestih mesecev postane odpadek; prav tako ima tretjina vseh dobrin, ki jih zavržemo, potencial za ponovno uporabo! Linearni model gospodarstva, kjer izkopano in predelano uporabimo in na koncu zavržemo, ne zdrži več.

 

Podjetja vedno bolj poslujejo po načelih trajnostnega razvoja oziroma po načelih krožne ekonomije. Krožna ekonomija pomeni, da nastale odpadke ponovno uporabimo kot vir, hkrati pa spremenimo poslovni model na način, da že pri snovanju proizvodov in storitev upoštevamo in uporabimo materiale, ki jih je mogoče reciklirati. Zagotovo pa to zahteva spremembo poslovnih modelov, intenzivno medsektorsko povezovanje, kjer eden sektor pri proizvodnji svojega izdelka uporabi odpadek drugega sektorja. Na naši, potrošniški strani pa je, da spremenimo nakupovalne navade in zavestno pri nakupnih odločitvah izbiramo izdelke, ki so izdelani iz recikliranih materialov, jih je možno ponovno uporabiti in so lokalnega izvora.

Izjemno dober primer inovativne poslovne prakse je podjetje Philips, kjer so namesto prodaje LUČI začeli postopoma s prodajo SVETLOBE. Konkretno: potrošnik pridobi v najem luč, kjer proizvajalcu plačuje le porabljeno svetlobno energijo (količino lumnov). Še več o poslovnih praksah v svojih raziskavah obravnava dr. Rainer Pamminger, ki v okviru Tehniške univerze na Dunaju deluje na področju »ekodizajna«. O pomenu ekodizajna je dr. Pamminger spregovoril naslednje: »Cilj krožnega gospodarstva (CE) je, da se izdelki, sestavni deli in materiali ohranijo na najvišji vrednosti, kolikor je mogoče dolgo. Strategije, ki podpirajo ta prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, so, na primer, krožno pridobivanje, povečanje učinkovitosti proizvodnje, krožna in dolga življenjska doba, podaljšanje življenjske dobe, skupna raba, združevanje, uporaba, prerazporeditev, predelava ali recikliranje. To pomeni, da bomo v krožnem gospodarstvu potrebovali tako nove krožne poslovne modele kot tudi nove krožne izdelke, ki poslovnim modelom omogočijo poln potencial.

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto