Trajnostno poročilo je konkurenčna prednost podjetja

Feb 08, 2020
3 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Trajnostno poročilo je konkurenčna prednost podjetja
Trajnostno poročilo je konkurenčna prednost podjetja

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Podnebne spremembe in težave, ki jih prinašajo, so vse bolj izpostavljena tema. Veliko lahko preberemo o segrevanju ozračja, onesnaževanju, slabem gospodarjenju z naravnimi viri in nepopravljivi škodi, ki jo povzročamo ekosistemom po vsem svetu. Hkrati pa podjetja, ki delujejo trajnostno, zmanjšujejo svoj vpliv na okolje in delujejo družbeno odgovorno, povečujejo prepoznavnost in ugled v stroki ter so vedno bolj izpostavljena v medijih. Kot družba smo namreč sprejeli, da imamo težavo, zato smo veliko več svoje pozornosti in naklonjenosti pripravljeni nameniti tistim, ki prispevajo k rešitvi.


Trajnostno poročilo je učinkovit način, kako predstaviti vedno bolj pomembne dejavnosti na področju družbene in okoljske odgovornosti podjetja ter povečati svoj vpliv na trgu. Za velika podjetja je priprava trajnostnega poročila predpisana, pogosto pa jih pripravljajo tudi srednja in manjša podjetja. Uspešna podjetja namreč že nekaj časa izkoriščajo prednosti trajnostnih poročil za povečanje svojega ugleda, identifikacijo pravih proizvajalcev in dobaviteljev, nagovor poslovnih partnerjev, vlagateljev ter navsezadnje za povečanje svojega poslovanja.

Trajnostno poročilo

»Trajnostno poročilo je priložnost, da predstavite svoje dosežke, vzpostavite zaupanje v svoje podjetje in pokažete, kako uspešno in trajnostno delujete. Da bi resnično naredili vtis, pa morate poudariti vpliv teh dosežkov. Predstavite, kako vaše delo vpliva na posameznike, podjetja, skupnosti in naš planet.«

Prava vsebina za učinkovito komuniciranje

Pri izbiri tem trajnostnega poročila se osredotočamo na dejavnosti podjetja, ki imajo ekonomski, okoljski in družbeni vpliv. Upoštevamo tudi, ali podjetje s svojim delovanjem pozitivno vpliva na deležnike (jih spodbuja k uvajanju trajnostnih rešitev, nakupu »pravičnih« surovin itd.). Tako lahko oblikujemo osnovne gradnike trajnostnega poročila, ki jih moramo za pravi učinek obdelati in postaviti v kontekst.


Poročila lahko vsebujejo tudi veliko količino podatkov, ki se na številnih straneh alinej in preglednic izgubijo. Zato je pomembno, da oblikujemo osrednjo pripoved, ki povezuje celotno poročilo, osvetli vse elemente poročila in jih kontekstualizira. Trajnostno poročilo bo tako postalo bolj jasno in razumljivo, pa tudi bolj prijazno in zanimivo za bralce.

Trajnostni razvoj in pozitivne prakse v uspešnih podjetjih daleč presegajo paket ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja in porabe energije.

Ljudje so vedno v središču

Trajnostni razvoj in pozitivne prakse v uspešnih podjetjih daleč presegajo paket ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja in porabe energije. Pomemben del trajnostnega razvoja v podjetjih sestavljajo projekti ali inovacije, ki vplivajo na našo družbo. Tako prek vlaganja v zaposlene, nagrajevanja, izobraževanj, inovativnih uporabniških izkušenj strank in poslovnih modelov, ki spreminjajo navade ljudi, veliko prispevajo družbi.

Poleg uspešnih trajnostnih praks in rezultatov želijo bralci spoznati tudi ljudi, ki so zaslužni za uspehe in so za podjetje pomembni. To so lahko zaposleni iz vseh struktur podjetja, pa tudi uporabniki izdelkov ali storitev. Z osebno povezavo boste hitro vzpostavili odnos med blagovno znamko/podjetjem in uporabniki, ki je temelj vsake uspešne blagovne znamke.

Kompas v komunikaciji

Trajnostno poročilo je po svoji funkciji veliko več kot portfolio za potencialne poslovne partnerje. Vsakoletni pregled dejavnosti je v pomoč vodstvu podjetja pri ocenjevanju zastavljenih ciljev, prepoznavanju novih priložnosti in uglasitev komunikacije za nagovor vseh deležnikov podjetja. Prinaša pa tudi prednosti na področju notranje komunikacije. Boljše razumevanje trajnostnih projektov in povezanih sprememb pozitivno vpliva na vzdušje v podjetju. Navsezadnje komunikacija rezultatov, ki pozitivno vplivajo na naš planet, povečuje pripadnost podjetju zaposlenih na vseh ravneh.

 

Članek je objavljen v tiskani reviji Direktor, št. 43 – zima 2019/2020. 

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto