Regres pod ugodnejšimi pogoji

Maj 09, 2019
< 1 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Če se bo delodajalec odločil izplačati regres podobno kot v preteklih letih, torej npr. v višini 70 % (1.190 evrov) od povprečne bruto plače 1.700 evrov, se zanj strošek izplačila ne bo spremenil. Bo pa pridobil zaposleni, in sicer (pri 25-odstotni stopnji dohodnine) 297 evrov, saj bo bruto znesek enak neto znesku.

Nekaj tehničnih težav

V zvezi z izplačili lahko delodajalci še pričakujejo nekaj težav. V uvodu bo onemogočeno oddajanje obrazcev REK za izplačilo regresa, vendar FURS pričakuje, da bo zadeva urejena v kratkem.

Kaj pa, če ste regres za leto 2019 izplačali pred majem?

V skladu z zakonodajo mora biti regres izplačan (razen v posebnih pogojih) do 30. junija 2019. Nekatera podjetja so to tudi letos že uredila. Minister Andrej Bertoncelj obljublja, da bodo vsi, ki so regres v celoti ali delno že izplačali pred sprejetjem nove zakonodaje, preplačilo dobili povrnjeno. Predvidoma naj bi odločbe o vračilu dajatev FURS izdal do 30. junija, vračilo pa naj bi izvedel do konca julija 2019.

Vračila bo FURS izvedel po uradni dolžnosti, in sicer bodo akontacija dohodnine in prispevki delavca vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu. Pozorni morajo biti tisti, katerih skupni znesek preveč plačane obveznosti ne bo presegal 10 evrov. V takem primeru bo moral zavezanec podati posebno zahtevo za izplačilo.

 

Smiselnost izplačila »maksimalnega« regresa

Delodajalce pogosto zasačimo pri tarnanju, kako bi zaposlenim sicer želeli izplačati več, vendar je obremenitev plač z dohodnino in prispevki, delodajalca in delavca, tako visoka, da se višji bruto znesek na koncu izrazi celo v nižjem neto izplačilu delavcu. Ponujena je zelo lepa možnost, kako zaposlenim izplačati več brez dodatnih davščin in prispevkov. Delodajalcem predlagam, da jo izkoristijo.

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto