Majhna ekipa, veliki načrti

Maj 16, 2019
3 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Ekipa Cone Tezno
Ekipa zavoda Cone Tezno

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Zavod PPC Tezno nastopa kot upravitelj območja cone Tezno in kot spodbujevalec ter povezovalec njenega razvoja. Temeljna naloga zavoda je uspešno upravljanje Cone Tezno v njeni fizično-prostorski zaokroženosti in skrb za dobrobit gospodarskih ter drugih subjektov v njej.
Območje Cone Tezno
Kaj je vaša dobra praksa? Na kaj ste še posebej ponosni pri svojih sodelavcih? Kaj delate zanje, z njimi dobro, drugače?

Z odprtim dialogom, po principih družinskih podjetij, nam je uspelo med sodelavci vzpostaviti dobre odnose, medsebojno zaupanje in skupno vero, da delamo prave stvari. To je pomembno, saj so zaposleni tisti, ki ime podjetja nosijo po coni in širše. Mi poskrbimo zato, da so za opravljanje svojega dela primerno usposobljeni in s potrebno opremo. Oni pa zato, da znajo poprijeti za zelo raznovrstna dela, po vsebini in zahtevnosti. In kot je nujno v majhni ekipi, eden drugemu biti v pomoč in oporo.

 

Kako lahko pomagate podjetjem znotraj cone? Kaj vse delate zanje?

Zavod PPC Tezno izvaja za podjetja v Poslovno proizvodni coni Tezno številna opravila in storitve, ki prispevajo k večji funkcionalni in poslovni učinkovitosti tega pomembnega gospodarskega območja.

Potencialnim investitorjem posredujemo vse informacije o coni in o možnostih ter pogojih za realizacijo njihove investicije. Podjetjem nudimo pomoč pri idejnih zasnovah, pridobivanju projektne dokumentacije, soglasij, dovoljenj in podobno, ter pri iskanju ponudb in izvajalcev. Nastopamo kot spodbujevalec poslovnega povezovanja podjetij v coni in jim pomagamo pri njihovem promoviranju. Skrbimo za vzdrževanje skupnih energetskih naprav v coni, tovrstne storitve pa opravljamo po naročilu tudi za podjetja v njej.

Torej jim nudimo vzdrževalne, montažne, projektantske in inštalaterske storitve iz elektro in strojnega področja ter storitve iz področja vzdrževanja in urejanja okolja.

 

Pomen Cone Tezno za Maribor in širše?

V Coni Tezno deluje nekaj več kot 210 podjetij s 3600 zaposlenimi. Gre za rastoče zdravo gospodarsko jedro mesta in regije. Za nas rezidente v Coni je zelo pomembna, ko bodo to spoznali še vsi odgovorni deležniki, pa bo njen pomen še močnejši, vitalnejši za razvoj gospodarstva in posledično družbe. Tako kot si mi želimo in prizadevamo.

 

Vizija, razvoj Zavoda PPC Tezno kratkoročno, dolgoročno?

Temelj razvojne vizije cone Tezno je, da bi kot celota postala tehnološko visoko razvito industrijsko, storitveno in raziskovalno območje. Za to pa so potrebni ljudje z znanjem. Cona Tezno je umeščena v razvojno mrežo Slovenije s ciljem doseganja odličnosti in mednarodne konkurenčnosti lokacij ter zagotovitve storitev, ki bodo podprle uresničevanje podjetniških projektov.

Gorazd Bende, direktor Cone Tezno
Gorazd Bende, direktor Zavoda PPC Tezno: "Skrbimo za javno promocijo in prepoznavnost cone Tezno kot celote."
Letos praznujete dvajset let uspešnega dela. Na kakšne večje ovire, izzive ste naleteli v tem obdobju in kako ste jih premagali? Katera lastnost kolektiva, vodstva je bila pri tem najpomembnejša?

O »kompaktnem« kolektivu sem že govoril. O težavah ne bi, so sestavni del delovnega procesa. Mogoče le to, da se vse premaga, če se počne z veliko mero dobre volje, zadovoljstva. Ta optimizem pa ima zdravo podlago – največ je treba pričakovati od sebe, od drugih pomembno manj.

 

Ali je bila tradicija industrijskega giganta, kot je bila nekdanja tovarna TAM pri razvoju Cone zgolj prednost ali morda tudi kdaj ovira v smislu, da je bilo potrebno najti nove načine delovanja in razvoja izven ustaljenih, preverjenih, ki so bolj ali manj dobro funkcionirali v desetletjih pred vašim začetkom?

Ja oboje, vendar mi smo črpali ponos iz TAM- ove veličine in ne iz neslavnega konca. Zato ne moremo životariti med nebom in zemljo, rasti moramo, po obsegu, v nove tehnologije, ustvariti platformo »pametne« cone.

 

Kako gledate na sobivanje proizvodnih obratov kovinsko-predelovalne dejavnosti ter drugih podjetij v Coni, med katerimi je tudi veliko storitvenih?

Zanimivo je, da je sčasoma kar precej podjetij spoznalo, da se prav navidezno zelo raznovrstne dejavnosti pravzaprav dopolnjujejo in je njihovo sodelovanje nujno in ne samo dobrodošlo. Tukaj nas čaka še precej aktivnosti za povezovanje. Saj poznamo, najcenejše tržišče je dvorišče.

 

Kaj so vaše želje za novo desetletje, v katerega so usmerjeni vaši razvojni pogledi?

Ker smo soodvisni od številnih deležnikov v lokalnem in širšem okolju, je sedanji razvoj za nas bistveno prepočasen. Želje za novo desetletje pa je bolje zadržati zase, da kdo ne poreče, da smo trčeni.

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto