Prihodnost pripada tistim, ki se nanjo pripravljajo danes

Jan 27, 2020
3 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Kompetence prihodnosti
Kompetence

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Misel na prihodnost nam prav gotovo vzbuja občutke negotovosti, pogosto strahu, ker nihče pravzaprav ne more vedeti, kako bo videti prihodnost. Kaj bo prinesel prihajajoči zastoj gospodarske rasti? Kakšne potrebe ustvarjajo tehnološki presežki v razcvetu? Kako naj zaobjamemo valj globalizacije?

V dinamičnem jesenskem času se vsako leto zvrsti cel kup izobraževalnih in strokovnih srečanj, ki v misli vedoželjnih poslušalcev vsadijo številne spodbudne informacije in provokacije. V zadnjih mesecih sem tudi sama uživala ob poslušanju izkušenih avtoritet, katerih skupna tema je bila priprava na spremembe v prihodnosti. Določena mera strahospoštovanja ni nikoli škodljiva. Vendar procesi tečejo tekoče tedaj, kadar imamo dovolj dodelan in hkrati fleksibilen načrt. V nadaljevanju podajam svojo vizijo, ki sem si jo ustvarila na podlagi vsega slišanega in videnega. V upanju, da vas podpre pri načrtovanju udarnih uspehov.

Procesi potekajo tekoče tedaj, kadar imamo dovolj dodelan in hkrati fleksibilen načrt.

Lara Delić, univ. dipl. psih.
Svobodnejše oblike dela zahtevajo odgovorne posameznike


Naraščajo fleksibilnejše oblike dela, sama delovna mesta bodo manj strukturirana, prevladovale bodo projektne oblike dela. Vsak se bo srečal z vodstveno funkcijo. Bolj vešči ravnanja s človeškim kapitalom bodo dosegali večje uspehe. Pomembna bo tolerantnost do različnosti v najširšem smislu. Razlikam v znanju, osebnostnih potezah in načinu razmišljanja se danes priključujeta še vsaj verska in kulturna raznolikost. Delovni timi že danes niso več stalni. Istočasno smo vključeni v različne projektne skupine, ki se po doseženem cilju razidejo.


Pomembno postaja sodelovanje in znotraj tega zaupanje. Hierarhične piramidne strukture zamenjujejo sploščene mrežne povezave, ki omogočajo hitrejše odzivanje na naglo spreminjajoče se potrebe okolja. Odločitve se ne sprejemajo več centralizirano pri direktorju ali upravi, saj so tovrstni procesi prepočasni. Odločitve sprejema tisti, ki je najbližje samemu žarišču izziva. Posledično se zmanjšuje nadzor. Veča pa se potreba po odgovornih, proaktivnih in zaupanja vrednih sodelavcih, ki bodo v ključnih trenutkih sami zmožni sprejeti dovolj dobro odločitev.

Delovne obveznosti postajajo vedno bolj raznolike, pestre in dinamične. Veča se potreba po interdisciplinarnem pristopu k reševanju izzivov. Bolj kot samo faktografsko znanje sta že danes v ospredju sposobnost kritičnega in inovativnega razmišljanja ter sposobnost hitrega prehajanja med različnimi miselnimi procesi. Ob pozitivnih motivacijskih in razvojnih učinkih, ki jih tovrstne lastnosti sodobnega dela prinašajo, pa na drugi strani pomenijo tudi naglo višanje intenzitete dela. Slednja poleg omenjenega večanja obsega odgovornosti prinaša tudi znatno višjo izpostavljenost stresu. Veščine uravnavanja lastnih in tujih čustev so že zdaj ključne za miselno in telesno blagostanje.

Povečujeta se potreba in povpraševanje po storitvah. Avtomatizacija delovnih procesov odpira prostor za človekovo ustvarjalnost in čare timskih uspehov. Posledično bodo uspešni tisti, ki se bodo trudili in urili v sodelovanju. V namene doseganja skupnih ciljev se zahteva uspešno razreševanje konfliktov. Fokus je vedno bolj usmerjen na interese in potrebe stranke. Pogajalske spretnosti so tiste, ki bodo ohranjale dobre odnose tako znotraj delovne skupine kot tudi navzven v odnosu do strank in poslovnih partnerjev.

Izzive, ki jih prinaša prihodnost, bomo najuspešneje reševali s sodelovanjem in znanjem, iz katerega izvirata proaktivnost in ustvarjalnost. Naj vam nikar ne zmanjka časa za učenje novega ali motivacije za negovanje odnosov.

Lara Delić, univ. dipl. psih.
Trajnostne strategije – varovalka pred izčrpanjem

Na letošnjem Podravskem kariernem dialogu je dr. Sara Tement ob zaključku predavanja strnila svoje misli v tri ključne zahteve delovnih mest v prihodnosti. Izzive slednjih bodo učinkovito izpolnjevali posamezniki, ki: 1. učinkovito prepoznavajo težave; 2. jih rešujejo na inovativen način; 3. s pomočjo drugih oseb in ob upoštevanju njihovih potreb. Kot zadnje pa je opozorila še na trajnostne strategije v smislu ohranjanja in plemenitenja naravnih virov ter v smislu ohranjanja in plemenitenja človeških virov.

Trajnostna naravnanost pri ravnanju s človeškim kapitalom je misel, s katero bi želela zaključiti svojo tokratno kolumno. Izzive, ki jih prinaša prihodnost, bomo najuspešneje reševali s sodelovanjem in znanjem, iz katerega izvirata proaktivnost in ustvarjalnost. Zato naj vam nikar ne zmanjka časa za učenje novega ali motivacije za negovanje odnosov.

Kako to počnejo najboljši, pa preberite v nadaljevanju članka:

Kako to počnejo najboljši?

Članek je bil v celoti objavljen v zimski izdaji revije Direktor, št. 42, 2019. 

Postanite naročnik revije Direktor TUKAJ

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto