2020 ni leto, govorimo o četrtletjih

Avg 18, 2020
3 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Helena Mah
Helena Mah

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Menim, da ni nikogar, ki ne čuti kako drugačno je to leto. Poslovno niti ne govorimo več o celoti, temveč kako uspešno prebroditi četrtletje, enega za drugim. Medtem, ko razmišljamo kako se uspešno odzvati na izzive danes in kako ustvariti dovolj prometa za stabilizacijo podjetij. Tudi cilje skušamo doseči drugače, bolj agilno in hitreje sprejemamo poslovne odločitve in preizkušamo nove koncepte, pa tudi ideje, ki so dolgo ležale v predalu.

 

Čakanje na bolj jasno situacijo ni najboljša strategija, ko se vse okrog nas spreminja. Tisti s pozitivno likvidnostjo, ki so že prej dobro razumeli potrebe strank in bili razvojno naravnani, bodo uspešni. Uspešni pa bodo tudi tisti, ki se znajdejo.

 

Večina podjetij letos pričakuje upad prihodkov. Za zagotovitev finančne stabilnosti in dovolj močne likvidnosti, so podjetja že v prvi polovici leta močno posegla po vzvodih za zmanjševanje stroškov. In z veliko verjetnostjo lahko rečemo, da se bo podobna praksa nadaljevala tudi v jeseni, ko bo situacija glede zmožnosti doseganja ciljev in slike tekočega poslovanja bolj jasna.

“Tradicionalno” a žal neupravičeno so pogosto med prvimi na vrsti za rez prav marketinški proračuni.

Podjetja na ta način želijo v obdobju nejasnosti sprostiti sredstva za tekoče in likvidno poslovanje. Gartner v svoji raziskavi za prvo polletje navaja, da je kar 76% marketinških vodij poročalo o znatnem zmanjšanju proračunov. Marketinški vodje ostajajo tudi precej optimistični, saj menijo, da se bodo proračuni naslednje leto vrnili na preteklo raven. Gartner vidi to optimistično napoved kot preuranjeno, saj ocenjuje, da bo pritisk na proračune močno prisoten tudi v jeseni, začetek okrevanja pa realno vidi šele v 2021.

 

Marketinški vodje lahko tudi v naprej pričakujejo večji pritisk in nadaljevanje optimizacije proračunov. Pripraviti je potrebno plan investicij, ki se jim lahko tudi odpovemo, ter jasno definirati tiste ključne, učinkovite aktivnosti z visokim doprinosom, ki je potrebno zaščititi. Do tovrstnega plana pa je potrebno pristopiti metodično in celostno, da si na dolgi rok ne naredimo večje težave, kot jo že imamo. Ravno tako pa je potrebno balansirati tiste s kratkoročnim, kot tudi tiste s srednje in dolgoročnim učinkom. Prihranke pa poiskati brez žrtvovanja izkušenj strank, te namreč ustvarjajo dodano vrednost podjetja. Dobro moramo razumeti tudi od kod lahko pričakujemo prihodnjo rast, kaj jo bo ustvarilo ter kdo jo bo generiral – nove ali obstoječe stranke?


Veliko marketinških ekip že razmišlja in deluje agilno. Omogoča sprejemanje odločitev z manjšo količino podatkov ter hkrati podpira hitrost odločanja skozi modeliranje posameznih scenarijev ter njihovih morebitnih učinkov. Veliko pozornost bo še naprej potrebno nameniti učinkovitosti in prioritizaciji aktivnosti.

Ob tem pa ne gre pozabiti, da:


• aktivnosti, ki niso več relevantne in nimajo dodane vrednosti oz. ne naslavljajo pričakovanj trga, v akcijski načrt ne sodijo več.


• je integracija komunikacijskih kanalov in uporaba tehnologij investicija v rast, za doseganje višjih donosov skozi odzivnost in podajanje dodane vrednosti strankam.


• bolj učinkovito sodelovanje z agencijami in partnerji, uporaba njihove podpore za boljše razumevanje odzivov in pričakovanj strank, lahko vodi v okrepitev nakupnih navad.

Čas je, da znova premislimo kam je smotrno vlagati, osmislimo našo prihodnost in ukrepamo.

Da bi lahko kar najbolje izkoristili razpoložljiva sredstva za ustrezen odziv na povpraševanje ter ponudili dodano vrednost glede na nove in spreminjajoče se potrebe strank, velja razmisliti o naslednjih pristopih:


Poenostavitev za boljše osredotočanje


Izločite podvojene investicije in namenite sredstva tistim aktivnostim, ki so ključne za dosego novih strateških ciljev. Tako dobimo nazaj tudi več časa, da te lahko izvedemo bolje in z večjim učinkom.


Fleksibilnost odločanja je ključna


Situacija bo še naprej fluidna in sprejete odločitve bo potrebno prilagajati, hkrati pa zadržati dovolj širok in celosten pregled trga, da se kakšna priložnost ne izmuzne.


Investiranje z namenom


Če aktivnosti niso usklajene z novo strategijo, verjetno ne bodo dostavile željenih rezultatov in učinkov na poslovanje. Smiselno je razmisliti o njihovi realizaciji.


Boljša uporaba obstoječih resursov


Izkoristimo tehnologijo v katero smo že investirali, da bo naše delo lažje, mi pa bolj učinkoviti.


Možnosti centralizacije in razmislek o učinkovitosti procesov

Uporabimo tehnologijo za avtomatizacijo ponavljajočih se procesov in njihovo poenostavitev, da se bomo lahko bolje posvetili izzivom trga.

V obdobju okrevanja se bodo nove priložnosti in doprinos ustvarjali iz trenutne zakladnice znanj. Izkušnje pa tudi raziskave kažejo, da bodo napredku naklonjeni vodje prvotno zmanjšane proračune, za zajezitev nastale škode v podjetju, nato povečali v smeri dolgoročnih aktivnosti. Ob tem bo njihovo vodilo kako bolje uporabiti orodja in znanja za povezavo s strankami.


Veliko smo se naučili iz trenutne situacije – mnogi tudi, da niso tako digitalni kot so mislili. Marketing bo takrat dobil zeleno luč za investicije v digitalna orodja, razvoj digitalnih kompetenc in nadgradnjo analitike. Investicije v podatke in njihovo razumevanje so namreč ključ do okrepljene personalizacije in direktne izkušnje s strankami ter pot do izgradnje prodajnega kanala in izboljšane učinkovitost prodajnih aktivnosti. Uspeh bo naklonjen drznim in hitrim.

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto