Na poti k strateškemu javnemu naročanju

Maj 11, 2019
< 1 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Dobro leto mineva od uvedbe obveznega elektronskega javnega naročanja v Sloveniji. Ob njegovi uvedbi je Ministrstvo za javno upravo zapisalo: »Stremimo k vzpostavitvi poenostavljenih in racionaliziranih postopkov oddaje javnih naročil, povečanju transparentnosti, konkurenčnosti in gospodarnosti pri porabi javnih sredstev, prihranku časa, znižanju stroškov in zmanjšanju administrativnih ovir. Sporočanje in izmenjavo informacij med naročniki in ponudniki v elektronski obliki bo omogočal enotni informacijski sistem.«1
 

Navedeni korak je bil zgolj eden od korakov na poti strateškega javnega naročanja, kar je eden od ključnih ciljev Evropske komisije ob zadnji reformi javnega naročanja v EU. Javno naročanje se torej ne obravnava zgolj kot sistem pravil za porabo javnih sredstev, ki naj bi zasebnemu sektorju omogočil, da se pod enakopravnimi pogoji poteguje za posle v javnem sektorju, ampak se vedno bolj uveljavlja kot eno izmed učinkovitejših orodij, s katerimi se izvajajo javne politike in uresničujejo njihovi cilji, pri čemer se tudi spodbuja razvoj določenih področij. Tako so trendi strateškega javnega naročanja usmerjeni k trajnostnim naročilom, s poudarjeno okoljsko in socialno noto, k javnim naročilom, ki spodbujajo inovacije in razvoj. V tem okviru je eden od pomembnejših korakov k digitalizaciji javne uprave tudi digitalizacija nabavnih procesov, ki se izvajajo v okviru sistema javnih naročil.

V zvezi s tem je evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska dejala: »Javne organe spodbujamo k strateški uporabi javnega naročanja, da bi se bolje izkoristil denar davkoplačevalcev ter prispevalo k bolj inovativnemu, trajnostnemu, vključujočemu in konkurenčnemu gospodarstvu. Komisija bo pri tem še naprej pomagala državam članicam ter javne organe na vseh ravneh upravljanja in druge deležnike poziva k sodelovanju v širokem partnerstvu.«2

Elektronsko javno naročanje omogoča uresničevanje ciljev strateškega javnega naročanja in predstavlja eno od ključnih orodij za zagotavljanje večje transparentnosti in dostopnosti trga javnih naročil.
 

1http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/projekti_mju/projekti_sofinancirani_iz_eu_sredstev/elektronsko_javno_narocanje/
2http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_sl.htm

Vir: e-bilten, številka 96, leto 2019, 8. maj

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto