Verjamem, da je treba voditi z zgledom in počasi graditi zaupanje

Maj 23, 2019
6 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Vloga vodje je lahko navdihujoča, če jo tako dojemaš. Biti vodja je eden izmed najzahtevnejših poklicev, pri katerem nekdo prevzame vlogo prvega moža/ženske oziroma vodje, ki nosi odgovornost zase in za druge. Biti vodja pomeni tudi, da posvečaš veliko časa in prizadevanj osebni rasti ter dokazovanju, da si vreden zaupanja. Tisti, ki v tem uspejo, lahko pripovedujejo zelo uspešne zgodbe. Nedvomno ste eden od njih. Ste karizmatični predsednik uprave NKBM, imate pooblastila in pristojnosti ter ustrezno mešanico podjetniške miselnosti, odličnega razumevanja bančnega poslovanja in obsežnih mednarodnih izkušenj. Bili ste na vodilnih položajih v družbah s sedežem v ZDA, različnih evropskih državah, Združenem kraljestvu, Singapurju itd.

 

Kot vodja ste se preizkusili na različnih celinah. Prosim, povejte, zaradi katerih ključnih razlik na področju upravljanja družb v različnih državah (ZDA, EU, Azija itd.) je bilo vaše delo lažje ali težje.

Pri upravljanju družb gre običajno za dve osnovni stvari: prvič, to, da so vzpostavljene jasne pisne politike in postopki delovanja. In drugič, to, da se te politike dejansko uresničujejo, kar je precej bolj zahtevno. Za izvajanje vzpostavljenih in zapisanih politik potrebuješ veliko zdrave pameti, za katero iz izkušenj vemo, da pogosto ni tako zelo zdrava, ustrezno komunikacijo in obilo discipline.

Seveda obstajajo razlike med kulturami. Podrobno dokumentiranje politik in postopkov delovanja je lahko bolj ali manj enako glede na kraj. Vendar pa je v resnici vsaka posamezna družba nekaj posebnega in kamor koli greste, morate preizkusiti kakovost izvajanja, bodisi z vzorčenjem ali kako drugače.

 

Ali glede na svoje izkušnje vidite kakšne primerjalne prednosti ali možnosti izboljšanja v Sloveniji?

V Sloveniji, tako kot tudi drugje, je na področju upravljanja družb veliko možnosti za izboljšave na področju upravljanja družb. Ker je to razmeroma majhna in mlada država, številne strukture in politike preprosto potrebujejo čas za razvoj. Prav tako so številni člani uprav v Sloveniji, ki sem jih spoznal, različno zreli. Nekatere družbe imajo, na primer, člane uprav, ki so starejši in bolj izkušeni, drugi pa bolj novi v upravljanju in se še razvijajo.

 

Kaj izvršni direktor pričakuje od pravnika?

Pravnik bi moral razumeti pravo in biti sposoben svoje znanje uporabiti za rešitev problemov. Dober pravnik je proaktiven, uravnotežen in z lahkoto sodeluje s poslovnimi enotami s ciljem, da najdejo ustrezne rešitve. Odličen pravnik lahko vodi večjo ekipo in predvidi težave, preden sploh nastanejo.

Pri svojem delu žal največkrat naletim na pravnike, ki so preveč konservativni in tudi precej nedejavni.

Korporativni pravniki, ki pa delujejo, kot da bi vodili lastno pravno pisarno, delajo izredno dobro, saj notranje stranke obravnavajo tako, kot da bi morali vsakič potrjevati svojo dodano vrednost.

 

PRAVNIK KOT VODJA

Pravijo, da lahko nekoga brez glasbenega talenta učijo najboljši učitelji, vendar iz njega ali nje ne morejo narediti virtuoza. Če je to res, potem nekdo brez določenih genetskih danosti ne more postati vodja. Oseba z voditeljskim talentom pa ne bo postala odličen vodja, če je voditeljstvo ne zanima ali če nima ustreznega znanja.

 

Ali je lahko pravnik tudi dober vodja?

Seveda. Nobenega razloga ni za to, da ne bi mogel biti pravnik tudi odličen vodja. To je le vprašanje miselne naravnanosti in izkušenj.

V NKBM pogosto pravimo, da gre pri upravljanju v resnici za posvečanje pozornosti podrobnostim, v čemer so pravniki odlični. Voditeljstvo poleg osnovnega pravnega znanja pomeni tudi sposobnost navdihovati in motivirati večje število ljudi ter jih skupaj peljati do skupnega cilja. Za to sta potrebni vizija in struktura.

Nekdo je lahko dober, povprečen ali slab pravnik. Enako velja za vodjo. To so različne stvari, vendar se medsebojno ne izključujejo.

 

Kakšne kompetence bi moral imeti pravnik, da je lahko dober izvršni direktor? Glede na to, da so pravniki osredotočeni na ugotavljanje potencialnih težav – ali lahko to pomeni oviro za oblikovanje in sprejemanje poslovnih odločitev?

Pravniki, ki želijo postati izvršni direktorji? Na svoji poklicni poti sem srečal številne izvršne direktorje s pravno izobrazbo, vendar je res, da so morda manj pogosti kot na primer tisti z MBA ali celo inženirji. Vendar ne bi posploševal, vse je mogoče.

Izvršni direktorji potrebujejo številna znanja in sposobnosti prilagajanja, zato sta dobro pravno znanje in naravnanost na reševanje težav vedno koristna.

Pravnike bi opozoril, naj bodo pozorni na končnico oziroma naj ohranijo pravi pogled na zadevo, obvladujejo pomembne podrobnosti, ne da bi pri tem izgubili osredotočenost na širšo sliko.

 

ODLOČANJE

Največji izziv voditeljstva je sprejemanje odločitev. Zlasti tistih, ki vplivajo na življenja drugih. Kot vodja si verjetno ne želite, da bi bile stvari lažje, temveč da bi bili sami boljši. Boljši, kot ste, boljše odločitve sprejemate, te pa so lahko včasih težke in nepriljubljene. Verjetno imate svetovalce, ki vam pomagajo pri odločanju, sami pa imate verjetno zadnjo besedo.

 

Kako se odločate?

V NKBM se zanašamo na strokovnjake, vendar stvari dobro pretehtamo, kadar nekaj ni videti v redu. Vsak teden sprejmemo dobesedno na stotine odločitev, zato smo se morali naučiti, da pri tem ravnamo učinkovito in smotrno.

Svoje direktorje spodbujamo, da prevzemajo odgovornost za svoja priporočila in odločitve. Hkrati uprava seveda usmerja in postavlja izzive.

Po mojih izkušnjah informacije nikoli niso popolne in vodja lahko preveč ali premalo analizira.

Zato je pomembno razviti smisel za to, kdaj je pravi čas za izbiro. Pogosto navajam pravilo »80/20«, kar pomeni, da poznate na primer 80 % zadevnih podatkov, in poraba nesorazmernega časa za to, da bi prišli do 100 %, pogosto ni vredna truda in izgubljenega časa, zlasti kadar se odločitev zaradi tega verjetno ne bo spremenila ali je zelo nujna.

Za nekatere stvari pa sta potrebni dodatna analiza in skrbnost.

 

Ali čakate na potrditev pravnika pri vsaki poslovni odločitvi?

V preteklosti je verjetno prišlo tudi do tega, da sprejeta odločitev ni bila najboljša. Kaj ste naredili v takem primeru?
Naša uprava zelo tesno sodeluje s pravno ekipo glede vseh pomembnih odločitev. Naše partnerstvo se je sčasoma razvilo na tak način, da imamo zelo zdrav skupni pristop k reševanju težav. Večino časa se strinjamo, vendar tudi, kadar naša stališča niso povsem enaka, kljub temu sodelujemo, da bi sprejeli odločitev na podlagi širokega zavedanja, ki lahko pomeni tudi prevzemanje tveganja, ki pa ga poskušamo minimalizirati v največji možni meri.

Če vidimo, da so bile sprejete napačne odločitve, smo pripravljeni stvari popraviti. Toda pogosto se ukvarjamo s stvarmi, ki so nekje med črno in belo. Odločitve sprejemamo skupaj, nato pa se poskušamo ne ozirati nazaj, raje gledamo naprej.

 

RANOLIKOST

Ženske na vodilnih položajih so v očitni manjšini povsod po svetu. Njihov način vodenja vključuje veliko več čustev, vrednot, intuicije, smisla za pravičnost in lepoto.

 

Ali lahko ženskam s takim načinom vodenja uspe v poslovnem svetu ali pa so po vaših izkušnjah prisiljene prevzeti tipično moški model ravnanja (ki vključuje tekmovalnost, avtoritativnost, prodornost, neobzirnost itd.)?

Po mojih izkušnjah so najboljše ekipe mešane, kar pomeni, da vključujejo moške in ženske ter različna strokovna področja in kulturna ozadja.

Ravno razlike okrepijo ekipo s tem, da ji omogočijo več različnih pristopov k nekemu problemu.

Del naše organizacijske kulture, ki jo močno podpirajo naši lastniki, je ta, da se za vodilne položaje zaposli in usposobi več žensk. Ti programi preprosto pomenijo dobro poslovanje, saj je koristno, da so ekipe raznolike.

 

INOVATIVNOST IN TEHNOLOGIJA

Steve Jobs je dejal: Razlika med vodjo in sledilcem je v inovativnosti.

 

Kakšno je vaše mnenje o inovativnosti in kako jo podpirate?

Inovativnost je zelo pomembna, zlasti za to, da se naša ponudba razlikuje od konkurenčne.

A kljub temu se v NKBM trenutno bolj osredotočamo na poenostavitev poslovanja. Zelo zavestno zmanjšujemo raznolikost svoje ponudbe za 70 %, da zmanjšamo kompleksnost in nepotrebne produkte. Hkrati tiste produkte, ki jih bomo obdržali, preoblikujemo, da bodo postali najboljši v svojem razredu, z višjo vrednostjo in pripravnejšimi prodajnimi potmi, ki jih zahtevajo naše stranke. Naš Paket Komplet ima na primer po odzivih komitentov najboljšo vrednost za digitalno usmerjene stranke. Brez dodatnih stroškov jim omogoča denimo neomejeno število dvigov na vseh bankomatih v Sloveniji, tudi tistih, ki pripadajo konkurentom, neomejeno število dvigov na vseh bankomatih po Evropi (valute EUR, RON, SEK), neomejeno število brezplačnih digitalnih plačilnih transakcij in neomejeno število varnostnih sms-ov.

Nadgrajujemo tudi svojo digitalno ponudbo, vključno z Bank@Net, mobilnim bančništvom in storitvami prek telefona.

Te inovacije so pomembne, ker jih naše stranke cenijo, kar lahko vidimo iz naraščajočih rezultatov zadovoljstva s svojimi storitvami. Številne inovacije pa sprva niso vidne, denimo odpravljanje papirnega poslovanja ter digitalizacija in avtomatizacija procesov.

 

Ali po vašem mnenju nove tehnologije olajšujejo naše poslovno in zasebno življenje ali pa pomenijo nove izzive?

Nove tehnologije, ki podpirajo te inovacije, so tako priložnost kot izziv. Vendar priročnost za stranke, skupaj z učinki hitrejšega in cenejšega procesiranja, pomenijo, da priložnosti prevladajo. Tako je pozornost osredotočena na ustrezno izvajanje in uporabo tehnologije. To je tako kot vožnja z avtomobilom: bolje je, kot če greste peš, vendar morate znati svoje vozilo upravljati varno in pravilno. Če so izvedene pravilno, so digitalne transakcije na splošno veliko varnejše.

 

MOTIVACIJA

Vodje morajo biti vir navdiha in dobri motivatorji. Veljate za uspešnega poslovneža, zato sklepam, da so vaši tesni sodelavci zelo motivirani oziroma da ste v svoji bogati karieri navdihnili številne sodelavce.

 

Kako jih navdihujete in motivirate?

Motivirati ljudi ni težko, če lahko svojo ekipo prepričate, da ste iskreni, osredotočeni na najboljšo dolgoročno prihodnost za podjetje in da nikoli ne bi zahtevali od osebja, naj stori nekaj, česar sami ne bi storili. Verjamem, da je treba voditi z zgledom in počasi graditi zaupanje sodelavcev, tako rekoč korak za korakom.

Zaposleni, ki razumejo, ZAKAJ nekaj počnejo, so veliko bolj pripravljeni narediti še korak več in delati s strastjo. Zato mora vodja ves čas sporočati razloge. Toda v veliki organizaciji morate biti mentor drugim, preprosto ne morete vsega storiti sami.

V NKBM uporabljamo tudi koncept »skupnih ciljev«, tako da vsi v družbi vedo, kateri ključni kazalniki uspešnosti so pomembni (osredotočamo se na 12 takih kazalnikov) in kako se uspešnost meri. Skupni cilji ustvarijo smisel za skupni namen ter vodijo veliko organizacijo do tega, da določi in prenovi ključne dejavnosti in prednostne naloge.

A na koncu je treba tudi najti in zaposliti prave ljudi ter se včasih raziti z zaposlenimi, ki niso pripravljeni trdo delati za skupni cilj ali se prilagoditi. Prepričan sem namreč, da je pri zaposlovanju pomembneje najti posameznike s potencialom in dobrim odnosom do dela, saj se okolje stalno spreminja in takšni se bodo bolje prilagodili.

 
Kaj vas navdihuje? Imate vzornike? Idole?

Navdihujejo me preproste stvari, na primer vožnja z gorskim kolesom v naravi, ki je mešanica umirjenosti in adrenalina. Tudi umetnost, šport, prijateljstvo.

Vzorniki? Imam jih, vendar verjetno še niste slišali zanje. Na začetku svoje poklicne poti sem imel za mentorje nekatere zelo vplivne direktorje, ki so mi omogočili nov pogled na posel, dali samozavest in možnost preizkušanja svojih zamisli.

Zato smo v NKBM zelo osredotočeni na mentorstvo. Veliko vlagamo v razvoj ljudi in vsi v upravi osebno mentoriramo vodje za prihodnost. To je odličen način za vračanje, in če sem iskren, je to najboljši del moje službe.

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto