Kompetentni zaposleni so ključ do uspeha vseh

Sep 29, 2020
5 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Razvoj kompetenc posameznikov na trgu delovne sile je ena od ključnih nalog vsakega delodajalca. Če podjetje želi imeti zaposlene, ki so se sposobni odzivati na spremembe, jim mora omogočiti ustrezen razvoj ter stalno obnavljanje in dopolnjevanje znanja, veščin in spretnosti.

V Sloveniji ima človeški kapital še vedno premajhno težo, zato Javni štipendijski, razvojni, invalidski ni preživninski sklad Republike Slovenije s svojimi programi za razvoj kadrov (Kompetenčni centri za razvoj kadrov, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela) spodbuja podjetja, da se zavedajo pomena človeškega kapitala, da vlagajo v svoje zaposlene, ljudje smo ključ do uspeha.

S programom Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) povezujemo slovenska podjetja v partnerstva za strateški razvij kadrov. Glavna aktivnost, ki je na voljo vključenim podjetjem, je izvedba usposabljanj in izobraževanj za zaposlene za krepitev produktivnosti posameznikov, podjetij in celotne družbe. Podjetja se ob pomanjkanju kadra na trgu dela vse bolj zavedajo pomembnosti usposabljanj, o čemer pričajo tudi podatki. Od leta 2010 do konca leta 2019 je sklad sofinanciral nastanek že 46 kompetenčnih centrov, vključitev več kot 1000 slovenskih podjetjih, ki so realizirala več kot 84.000 vključitev v raznolika usposabljanja.

 

Po nova znanja na delavnice Kompetentne Slovenije

Ker pa so usposabljanja v Kompetenčnih centrih za razvoj kadrov v veliki večini namenjena konzorciju podjetij, na projektu KOC izvajamo tudi program Kompetentna Slovenija, kjer se tekom celega leta izvajajo brezplačne delavnice, namenjene posameznikom, ki si želijo dostopa do novodobnih poslovnih znanj in veščin. Delavnice pokrivajo širok nabor tem, izvajajo jih vrhunski slovenski in tuji strokovnjaki po celi Sloveniji. Napovednik delavni, ki se celo leto dopolnjuje, najdete na spletni strani www.srips-rs.si. Obiščite nas!

 

Vabljeni na e-usposabljanja

 • IBF Matchmaking Workshop I, Jurij Giacomelli; 7. in 14. 10. 2020 (10.30-12.30, 15.00-17.00)
 • Osnove digitalnega marketinga,  Miha Marič, Goran Arsenijevič, Goran Vukovič; 8. 10. 2020 (10.00-15.00)
 • Google oglaševanje – osnovno; 9. 10. 2020 (9.00-12.00)
 • Digitalna poslovna preobrazba in optimizacija, Renato Burazer in Dobran Juričan; 12. 10. 2020 (13.00-16.30)
 • Sinergično voditeljstvo v digitalni poslovni kulturi, Marko Kostelec in Janez Žezlina; 13. 10. 2020 (13.00-16.30)
 • Training of the Circular Expert Practitioners, Usposabljanje krožnih strokovnjakov iz prakse, Jurij Giacomelli; 13. 10. 2020 (15.30-17.30)
 • Delavnica Instagram, Tina Dobovšek; 15. 10. 2020
 • Google oglaševanje – napredno, Jure Veber; 16. 10. 2020 (9.00 – 12.00)
 • Videografije s pametnim telefonom, Dražen Štader; 19. 10. 2020
 • Upravljanje s spremembami in umetnost pozitivnosti, Simona Lobnik Ambrožič; 20. 10. 2020
 • Facebook oglaševanje – osnovno, Jure Veber; 23. 10. 2020 (9.00 – 12.00)

 

Vabljeni k branju zanimivega intervjuja, ki je nastal s trenerko Bojano Florjančič, ki udeležencem pomaga do znanj o vodenju po metodi Hansen Beck.

 

Bojana Florjančič: »NALOŽBA V VODJE IMA VISOK DONOS«

Vlagamo v novo opremo, stroje, programe. Kako pa smo odprti za naložbe v razvoj vodenja? Ali se dovolj zavedamo pomembnosti razvoja vodij? Kdaj ste se nazadnje brez pomislekov odločili, da v razvoj vodenja investirate denar in čas? In nenazadnje, zakaj je to tako zelo pomembno?

O tem smo se pogovarjali z Bojano Florjančič, trenerko poslovnih veščin, ustanoviteljica in partnerka podjetja Hansen Beck, z izkušnjami pri vpeljevanju učinkovitega vodenja, uveljavljanja sprememb in upravljanja razvoja talentov zaposlenih.

 

Strokovnost je pomembna. Oprema, stroji, programi… vse to je pomembno. Kaj pa veščine vodenja?

Zakaj je pomembno, kakšne vodje imamo v naši organizaciji? Vodja navdihuje. Vodja postavlja standarde in ocenjuje. Vodja hvali in graja. Vodja vidi boljše rešitve. Vodja  vpeljuje boljše rešitve. Vodja se odloča. Vodja posluša. Vodja podpira razvoj sodelavcev. Vodja vpliva na zavzetost sodelavcev in na delovanje timov, gradi kulturo organizacije, vpliva na rezultat, na uspeh, na ugled… na dolgoročni obstoj organizacije.

 

Kako razvijamo prave vodje?

Dobre vodje lahko razvijamo iz naših vodij in iz sodelavcev, ki imajo potencial, da to postanejo. Kar pomeni, da bomo v njih vlagali. Vlagali denar in čas. Da jim bomo zaupali in jim stali ob strani. Da jim bomo vzor. Vzor v tem, kako delujemo sami. Kako smo se pripravljeni spreminjati in učiti. Pripravljeni podvomiti vase in si priznati napake.

 

Kako pritegnemo dobre vodje?

Dobri vodje se bodo priključili naši organizaciji, če bodo pri nas dobili več kot dobivajo tam, kjer so. Pa ne nujno več denarja. Več možnosti za razvoj, več kreativnega dela, boljše odnose, možnost soustvarjanja, kreativnosti, učenja…

 

Kako postanem dober vodja?

»Če se želimo naučiti plavati, bomo morali v vodo.« Ravno tako je z vodenjem. Samo iz knjig in TEDex nastopov na bo šlo, kar je sicer lahko pomemben vir navdiha. Ključni so naši mentorji, coachi, vodje… vsi, od katerih se lahko v našem delovnem okolju učimo veščin vodenja. Neprecenljivo je, če imamo možnost udeležbe na intenzivnem in visokokvalitetnem programu za nadgradnjo vodstvenih kompetenc. Program po metodi Hansen Beck nam da možnost, da nadgradimo svoje prakse vodenja, jih izostrimo in postajamo boljši vodja.

 

Program »Vodenje in upravljanje« po metodi Hansen Beck, ki smo ga izvedli v sklopu projekta Kompetentna Slovenija je skupaj trajal pet dni, v časovnih razmakih v trajanju dveh tednov. Dnevi so zelo intenzivni, polni dinamičnih diskusij, relevantnih primerov iz prakse, nastopov ter iger vlog. Interaktivna metoda in vmesni odmori zagotavljajo udeležencem takojšno implementacijo novih spoznanj v njihovo vsakodnevno prakso. Pozitivne spremembe se tako zgodijo že tekom programa.

Program po metodi Hansen Beck je večplasten. Obravnavamo vsa pomembna vprašanja s katerimi se vodje srečujemo. Kako komunicirati, motivirati, delegirati, vzpodbujati, načrtovati in uvajati spremembe, se odločati, hvaliti in grajati, voditi sestanke, skrbeti za razvoj sodelavcev, prepričljivo nastopiti… Ključni del program je grajenje odnosa do sebe, do svojega dela, do svojih vizij, ciljev… eden od udeležencev je svoje vtise povzel takole: »Udeležba na programu Hansen Beck mi je pomagala olajšati delo, povečati učinkovitost, skupaj s sodelavci doseči in preseči cilje… še več, program mi je spremenil življenje.«

 

Ključne koristi udeležbe na programu Vodenje in upravljanje

Ves omenjeni proces spreminjanja sebe in ustroja je težak, a dolgoročno edina pot do uspeha podjetja in tudi do novih delovnih mest. Vsi programi po metodi Hansen Beck podprejo udeležence pri uveljavljanju sprememb pri sebi in da ob tem razvijejo samorefleksijo, kar je ključno pri dolgoročno uspešnih ljudeh.

 

Namesto zaključka… Zakaj torej razvoj vodenja in vodij?

Če je v preteklosti vodja vladal z avtoriteto moči, dober vodja danes vodi vključujoče, povezovalno. Takšno okolje je vir motivacije in privlači sposobne posameznike. Da so del naših organizacij in so pripravljeni vložiti vse svoje zanje, izkušnje in učenje za skupne rezultate organizacij. In nenazadnje, naložba v vodje je varna naložba organizacije, ki ima garantiran visok donos.

“Če je v opisu delovnega mesta direktorja zaveza, da se bom izobraževal in  izpopolnjeval, potem je bilo to verjetno najbolje investiranih 5 dni na moji celotni poklicni poti. Trening z Bojano Florjančič je kot vitaminska bomba praktičnih in koristnih nasvetov za vsakdanje situacije pri vodenju timov, ter načinov za izboljšanje sebe in drugih. Ena večjih vrednosti Bojaninih delavnic je gotovo v enostavnosti, s katero se da pridobljene nasvete prenesti v prakso. Med vsemi koristnimi in praktičnimi nasveti, katere smo na delavnicah prejeli, se je zelo težko odločiti za najboljšega. Med spoznanja, katera mi bodo pomagala pri mojem delu pa bi vsekakor uvrstil tisto, da imamo radi probleme, zato ker smo vodje in smo tu, da jih rešujemo, pri tem pa znamo poiskati tudi razloge zakaj uživamo.”

Alen Osterman, direktor Optiprint, d.o.o.

»Od treninga imaš toliko, kolikor si sam pripravljen vložiti vanj, ponuja pa ogromno. Izjemnega trenerja z dolgoletnimi izkušnjami, ki te na premišljen način popelje iz cone udobja. Za vsak trening se moraš pripraviti, veliko nastopaš, poročaš o napredku in preko igre vlog predeluješ različne vsakodnevne situacije. Si v stalnem pogonu, veliko je interakcije, brez trenerjevega monologa ali prosojnic, njegova prijatelja sta flomaster in stojalo za papir. Udeleženci imajo na voljo materiale, ki omogočajo poglobitev v posamezne tematike. Po obravnavi posameznih tem so na voljo kartice, s katerimi polniš usnjen etui, ki so vsakodnevna praktična spodbuda k implementaciji.

Kdor izpusti dan treninga zaradi neke nujne zadeve, utegne zamuditi lekcijo, kako načrtovati pomembno, da ne postane nujno. Kadar nekdo izostane zato, ker zna pomembno zadevo rešiti samo on, morda zamudi temo delegiranje in kako z njim poskrbeti za pozitiven razvoj sodelavcev. Kadar si kot vodja prezaposlen, da bi se izboljšal, se oddaljuješ od priložnosti, da najdeš način, kako uživati v tem, kar počneš.

Tekom treninga se krepi zaupanje in vez med udeleženci, ki se medsebojno spodbujajo, izmenjujejo izkušnje in ostanejo v stiku še dolgo po tem. Na koncu šteje prenos naučenega v prakso in ustvarjanje vsakodnevnih navad, ki pripomorejo k temu, da se skupaj s sodelavci v podjetju razvijamo v najboljšo verzijo samih sebe. In pri tem uživamo.«

Tine Verbole, vodja Privatnega bančništva UniCredit Banka Slovenija d.d.

Logotipi

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto