Skriti del odnosa med vodjo in sodelavcem – pasti in nevarnosti transferja v vodenju

Nov 24, 2020
3 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Transfer odnosov

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Najpomembnejše veščine sodobnega vodje so odnosne – socialne veščine. Vodje niso le strokovnjaki svojega področja, so predvsem ljudje, ki upravljajo z drugimi ljudmi. Ozaveščanje o dinamiki odnosov pripomore k zdravemu sodelovanju med vsemi zaposlenimi. Vodja, ki ne ve, kaj je transfer, ker tega v odnosih ne prepozna in zato s tem ne zna ravnati, lahko sproti podira vse mostove odnosov, ki jih je sicer s trudom gradil.

Kaj je to – transfer?

Transfer je definiran kot prenos infantilnih – nezrelih vsebin iz odnosov, ki so bili pomembni v posameznikovem razvoju, v odnose kasnejših življenjskih obdobij. Zgodnje odnose, zaradi kompulzije ponavljanja, v različnih variacijah odigravamo vse življenje. Gre za dvojni prenos. Prvi je iz otroštva v odraslost, drugi iz odnosa med primarnimi osebami na odnose v odrasli dobi. Ob impulzih nezavedne, potlačene težnje se prenaša tudi vse tisto, kar se je oprijelo takratnega doživljanja konflikta. To je čustveni odziv, doživljanje sebe v odnosu, doživljanje drugega, različni tipi obrambnih mehanizmov in razmišljanja. Če npr. svojemu očetu nismo mogli zaupati, ker ni poskrbel za naš varen razvoj, se lahko zgodi, da v odraslosti ne zaupamo vodstvu, institucijam, državi in vsemu, čemur pripisujemo položaj in lastnosti avtoritete. S tovrstnim transferjem, ki pa je skrit v nezavednem, nobeden vodja nikoli ne bo dovolj dober.

Lahko pa se transfer zgodi kot nezavedna vsebina tega, kar si nekdo želi, da bi se zgodilo.

Če smo npr. svojega očeta dojemali kot grajajočega in vzvišenega, lahko želimo od vodje, da bi bil topel in razumevajoč. V kolikor tega od njega ne dobimo, se iz otroške (nezrele, infantilne) pozicije pritožujemo in ga postavljamo v vlogo, ki pravzaprav ni njegova.

Alenka Kaštrun

Pozicija avtoritete, pri čemer to ne velja zgolj za vodje, ampak tudi za lastnike podjetij ter zunanje svetovalce, vedno odpira transferna vprašanja. Iz te dinamike nihče ne more biti izvzet, ker je razvojno pogojena. Izjemnega pomena je torej, da se o tem temeljito izobrazi, to razume in obvladuje tudi svetovalec in poslovni coach.

Skriti del odnosa med vodjo in sodelavcem - pasti in nevarnosti transferja v vodenju

Neprepoznani transferni odnosi in njihova dinamika v poslovnem svetu direktno vplivajo na rezultate vodenja in svetovanja. Transfer je potrebno razumeti kot zelo pogost vzrok nesporazumov, vsiljevanja mnenja ali ravnanja in napačnih motivacijskih sporočil. Razumevanje transferja na področju vodenja in vodstvenih struktur pomaga odpirati vrata v zastrte prostore vodstvenih teženj, lastnih predstav o sebi ter naši preteklosti. Vse našteto ključno vpliva na vloge, ki jih imamo v življenju, s tem pa oblikuje tudi poslovne odnose.

Kontratransfer

Pozicija avtoritete s seboj prinaša odgovornost ozaveščanja nezavednih čustvenih odzivov do sodelavcev, še posebej njihovih transfernih vsebin. Reakcijo na transferne odnose imenujemo kontratransfer.

Univerzalni kontratransferni odziv je v svoji naravi ojdipalen, zato se lahko zgodi, da npr. zunanji svetovalci, ki delujejo v podjetju, želijo, da jih stranke nasprotnega spola »ljubijo«, obratno pa želijo stranke istega spola uničiti, čeprav so po Freudu te tendence včasih lahko obratne. Drugo, bolj subtilno zaznavanje kontratransferja zaokrožijo štiri oblike tovrstnega odziva.

  • Realni, v sogovorniku vzbudi enake odzive. Kadar je sodelavec prijazen in privlačen, se ob njem tako počutijo tudi ostali.
  • Odziv na transfer povzroči, da ko sogovornik izraža nezaupanje, se lahko drugi počuti vznemirjenega. Ko sogovornik laska, pa se drugi počuti ponosnega.
  • Lastne težave se v praksi pokažejo npr. kot zavist ob sogovornikovi pripovedi o uspešno zaključenem projektu, če ima drugi težave z dokončanjem nalog. Če to ostane samo v občutkih, ni tako destruktivno. Težave pa nastanejo, kadar občutkom zavisti ali ljubosumja sledi podtikanje polen, zavestno dajanje pomanjkljivih navodil, zadrževanje ali skrivanje informacij ipd.
  • Četrti odziv izhaja iz lastnosti osebnosti, zato je poznavanje osebnostnih struktur za vodje dobrodošla pomoč pri ozaveščanju lastnih reakcij ter reakcij sodelavcev.

Kadar je na delu t.i. negativni kontratransfer lahko vodja npr. poudarja zgolj en del pomembnosti timskega dela, tistega, ki ga je sam nevešč reševati. Ravno zato ga začne pretirano poudarjati, s tem pa zanemarja druge vidike vodenja.

Alenka Kaštrun

Če ima vodja npr. težave s samoiniciativnostjo, bo lahko subtilno spodbujal druge k dejanjem, ki nadomeščajo poskuse premagovanja njegove lastne nezmožnosti uveljavljanja.

Vodji se lahko zgodi, da ga kontratransfer vodi do tega, da se vživi v vloge, ki mu jih dodeli sogovornik – sodelavec, poslovni partner ali kdo tretji. To je najbolj mogočna in vedno usodna drama transferja. Vsevedni svetovalec, perfekten strokovnjak, najučinkovitejši člen v verigi ali pa egocentrični človek brez empatije: naštete vloge sogovorniki ob ugodnih okoliščinah, zaradi svojih potreb nezavedno vsilijo drugemu, ki jih, privlačne zaradi kontratransferja, nezaveden vodja ali svetovalec sprejeme in odigra. S tem nadaljuje konflikte in dramo, ki bi jih sogovornik pravzaprav moral preseči, ne pa spet ponoviti.

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto