Japonizacija Evrope

Čeprav se mediji in politiki trenutno največ ukvarjajo s trgovinskimi vojnami, Brexitom, obrestnimi merami in manipulacijami glede vrednosti valut, kar krepko vpliva na borze, je to samo trenutno opletanje borznih tečajev zaradi napenjanja mišic.

Regres pod ugodnejšimi pogoji

Za leto 2019 so delodajalci izplačali regres pod ugodnejšimi pogoji, sprejeta je bila namreč novela zakona o dohodnini in zakona o pokojninskem zavarovanju. Noveli odpravljata plačilo dohodnine in prispevkov za izplačane zneske do višine 100 % zadnje objavljene povprečne bruto plače.

Razmislek o prodaji deležev v letu 2019

V letih po gospodarski krizi je v mednarodnem merilu mogoče zaznati krepitev prevzemnih dejavnosti, tako med velikimi kot tudi srednjimi in manjšimi družbami. In v Slovenji je trend podoben. V preteklih petih letih je lastništvo zamenjalo veliko število slovenskih družb.

Faktoring kot naložbena alternativna bančnim depozitom

Donosnost bančnih depozitov je praktično nič. Kam torej s kratkoročnimi presežki, da bo vsaj nekaj donosa? Po podatkih Banke Slovenije se obseg sredstev, ki jih gospodinjstva hranijo pri bankah, bliža 19 milijardam evrov.