V pričakovanju digitalnega davka - PwC

V pričakovanju digitalnega davka

Digitalna podjetja svoje prihodke generirajo brez fizične prisotnosti, poleg tega njihovo največjo ekonomsko vrednost ustvarjajo njihovi uporabniki.

Avtorsko delo v delovnem razmerju

Avtorsko delo v delovnem razmerju

Večina poklicev je dandanes taka, da delavci v okviru delovnega razmerja ustvarjajo določena dela, vendar so ta dela avtorska le, če izpolnjujejo naslednja merila.

Varstvo pravic in odškodnina

Varstvo poslovne skrivnosti

Poslovne skrivnosti za podjetja imajo, ne glede na njihovo velikost, enako vrednost kot patenti in druge vrste pravic intelektualne lastnine.